شاخص زمان مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 12:55 81,250.50 (91.10) (0.11) 81,505.70 81,250.50
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) 12:55 28,645.70 (32.09) (0.11) 28,735.70 28,645.70
شاخص كل (هم وزن) 12:55 16,180.80 (1.60) (0.01) 16,229.10 16,180.70
شاخص قيمت (هم وزن) 12:55 12,887.50 (1.40) (0.01) 12,926 12,887.50
شاخص آزاد شناور 12:55 90,143.50 (166.71) (0.18) 90,477 90,143.40
شاخص بازار اول 12:55 57,907.10 (97.68) (0.17) 58,130.90 57,907.10
شاخص بازار دوم 12:55 171,596.30 (6.69) (0.00) 171,906.20 171,595
منبع سازمان بورس و اوراق بهادار
مطالب خواندنی

kingne-2-bahman

جهت ورود به چت روم کلیک کنید

خرید لوستر,لوستر جدید,مدل لوستر